OM HUNDSPORTERNA

Agility

Agilityär en hundsport som från början anordnades som pausunderhållning på Storbritanniens största hundutställning, Crufts. Inspirationen till sporten hämtades från hopptävlingar för hästar. Agility är en hinder-bana för hundar som ska genomföras på tid. En agilitybana består av 15-20 hinderpassager. En del hinder ska hunden hoppa över andra ska den balansera på och så finns det tunnlar att springa igenom och pinnar som den ska gå slalom mellan. Hindren ska hunden ta i en viss ordning och från rätt håll och på rätt sätt.

Det finns två tävlingsgrenar: Agilityklass och Hoppklass. I dessa kan man även tävla i lag. I agilityklasser kan alla hinder finnas med, i hoppklass finns inga balanshinder med. På en tävling får du som förare ta hjälp av röst och handtecken för att styra hunden mot rätt hinder. Däremot får du och hunden inte röra vid varandra. Förutom att alla hinder ska klaras av rätt ska det helst också gå fort. Det är inte helt lätt att klara av ett lopp både felfritt och snabbt, men vi kan lova att både du och din hund kommer att ha väldigt roligt tillsammans när ni tränar och tävlar.

Bruks

Bruks är ett gemensamt namn för fyra olika provgrenar som Svenska Brukshundklubben (SBK) ansvarar över. Med tiden har bruksgrenarna blivit populära hundsporter och ett stort fritidsintresse hos ”vanliga” hundägare. De allra flesta hundraser går det alldeles utmärkt att träna och tävla i bruksgrenarna. Men för att tävla måste hunden vara registrerad i Svenska Kennelklubben (SKK) och föraren till hunden måste vara 12 år.

För alla grenar inom bruks gäller det att proven är uppdelade i specialmoment, som spår, sök eller rapport, och en lydnadsdel. Till viss del går det att jämföra brukslydnaden med de moment som ingår på lydnadsprov, men inte helt. Vissa moment är speciella för brukslydnaden, särskilt i de högre klasserna tillkommer saker som att hunden ska kunna krypa, skickas i förväg (framåtsändande) och kunna skälla på förarens kommando.

Förutom lydnadsdelen ska hund och förare även göra ett andra specialmoment, vilket är budföring eller uppletande. 

Freestyle

Freestyle är ett engelskt uttryck som kan översättas med ”fri stil”. Uttrycket gör också att man kan skilja det åt från heelwork to music som är ”fotgående till musik”. Men båda varianterna kan beskrivas som ett slags dans- och lydnadsprogram som förare och hund utför tillsammans med musik. Men till skillnad från lydnadsprov får föraren lägga upp sitt freestyleprogram och välja rörelser eller moment ganska fritt. Föraren väljer också musik till sitt program. Detta gör att det är mycket roligt och varierande att titta på en freestyletävling. Varje ekipage ger helt skilda upplevelser. Freestyle konkurrerar inte alls med vanliga lydnadsprov, tvärtom är det en stor fördel om hunden kan olika lydnadsmoment då många rörelser i freestyle bygger vidare på dem som finns på lydnadsprov.

Heelwork to Music

Är en publiksport, precis som freestyle, men här är det ett bra och följsamt fotgående som ska vara dominerande under hela programmet. Hunden och föraren ska arbeta nära varandra hela tiden. Hundens position kan vara på olika sidor om föraren och i de länder som har officiella regler för heelwork to music är flera olika positioner tillåtna. Förhoppningsvis blir även heelwork en officiell klass i Sverige så småningom.

Lydnad

Om det räcker för dig att din hund lägger sig ned när du säger ”ligg”, oavsett när eller var den lägger sig, då kan det räcka med vardagslydnad. Men om du vill att hunden ska lägga sig omedelbart och dessutom där du vill, då är det lydnadsträning på en högre nivå. När man tävlar på lydnadsprov är alla saker som hunden och du gör uppdelade i olika delar, dessa brukar kallas för moment. Alla börjar tävla i klass I och först efter att man har fått tillräckligt med poäng (ett första pris) i en klass får man gå vidare till nästa klass. På lydnadsprov kan man tävla i klass I, II, III och elitklass.

Rallylydnad

Rallylydnad har den vanliga familjehunden i åtanke och betoningen ligger på glädje och samarbete. Målsättningen för träningen är att skapa en hund som fungerar väl i hemmiljö tillsammans med familjen likaväl som på offentliga platser eller tillsammans med andra hundar. Teamet strävar efter smidighet och uppmärksamhet med positiv utstrålning.

Tävlingsformen rally bjuder på variation och spänning med inslag av traditionell lydnad och freestyle.

Viltspår

Viltspår är ett spår som är anlagt av en människa. Man använder sig av en skank (ben) från ett djur, ofta klövvilt, som man släpar efter sig i spåret. Man skvätter även ut blod, vanligen nötblod. Viltspår består således av tre olika vittringar; människa, blod och skank.

Viltspår går man som aktivering för nöjets skull eller för att på prov få hundens lämplighet bedömd. Man kan även lägga viltspår för att träna hunden till att bli en eftersökshund.