Föreläsningar

På denna sida kommer vi lägga upp föreläsningar som GHU anordnar för dig som medlem.

Utbildningskommitéens mål är att kunna anordna ca 2 föreläsningar per år, dvs 1 föreläsning per termin.

Om du har ett förslag på ett ämne som du gärna vill höra mer om får du gärna maila förslaget till hundungdomgoteborg@gmail.com

Aktuell föreläsning:

Ingen planerad för stunden


Varmt välkomna till våra föreläsningar!